Studuji rozhovor s Geoffrey Hintonem a nevycházím z údivu!

„...I think the people who thought that thoughts were symbolic expressions just made a huge mistake. What comes in is a string of words, and what comes out is a string of words. 
And because of that, strings of words are the obvious way to represent things. So they thought what must be in between was a string of words, or something like a string of words. And I think what's in between is nothing like a string of words. I think the idea that thoughts must be in some kind of language is as silly as the idea that understanding the layout of a spatial scene must be in pixels, pixels come in. And so I think thoughts are just these great big vectors, and that big vectors have causal powers…They cause other big vectors, and that's utterly unlike the standard AI view that thoughts are symbolic expressions.“

Intelektuálně stejně opojné jako, když jsem v mládí studoval dialogy Platona a Aristotelem o idejích. Zda je lepší věnovat pozornost stolu nebo stolovitost. Nebo později v IT analýze, zda je rozumné začít modelovat prvně třídu nebo vycházet z objektu, který je její instancí. Jen je to ještě lepší. Ten člověk musí trpět. Být o paradigma dál než ostatní.

Pokud někdo, zde na FB chápe, o čem mluvím, zvu ho na pivo!